Transportation concept. Isolated on white

Krepšelis

Taisyklės

Bendrosios nuostatos 

Šios prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje ledplius.lt (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir interneto parduotuvės www.ledplius.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, pirkėjui įsigyjant prekes (toliau – Prekės) parduotuvėje.

Pirkti parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie bus prekės galutiniai vartotojai.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

Pirkimo – pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas pasirinkęs prekes ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą, adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis (t. y. – susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio “Su prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje ledplius.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku”), paspaudžia mygtuką “Patvirtinu užsakymą” ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams nedelsiant juos pakeisti.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims.

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes, jų pristatymą ir priimti užsakytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą pirkėjo registracijos ir prekių pristatymo adreso formuose. Šiuo atveju pirkėjo asmens duomenys ir kiti su pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

Pardavėjas turi  teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis parduotuve arba panaikinti pirkėjo registraciją, jei pirkėjas kenkia arba bando pakenkti parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui, bet tai neatleidžia pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti prekių kainas, keisti prekių pristatymo kainas, keisti prekių sąrašą. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims.

Pardavėjo pareigos  

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

Pardavėjas privalo pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.

Visos www.ledplius.lt parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Prekių grąžinimas ir keitimas 

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojama pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę, arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

2. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

3. Prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

4. Grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

Svetainę sukūrė | Įdarbink verslą internetę!